Maia Sandu: Încurajăm și cerem implicarea comunității în activitatea școlii

Maia Sandu: Încurajăm și cerem implicarea comunității în activitatea școlii

     Ministerul Educației încurajează și sprijină implicarea comunității în viața școlii. În acest sens, în ultimii  doi ani au fost implementate mai multe inițiative care garantează și promovează implicarea activă a elevilor, părinților și comunității în procesul decizional al instituțiilor de învățămînt. Printre mecanismele de participare se numără înființarea Consiliului Național al Elevilor și obligativitatea constituirii în fiecare școală a consiliilor elevilor, elaborarea fișelor de performanță a tuturor școlilor. O declarație în acest sens a fost făcută astăzi de ministrul Educației, Maia Sandu, în cadrul festivității de totalizare a primului an de implementare a inițiativei „Școala mea” și de lansare a site-ului www.scoalamea.md.   

    Misiunea proiectului „Școala mea”, implementat de Centrul Expert-Grup, este să încurajeze  comunitatea să contribuie, împreună cu autoritățile centrale și locale, la promovarea unor politici educaționale responsabile. Totodată, inițiativa a încurajat publicul larg să se informeze despre bugetul și performanța școlilor și să se implice în crearea unor instituții  mai eficiente, mai transparente și mai bune. Pe site-ul www.scoalamea.md sînt publicate bugetele și performanțele școlare detaliate pentru cele 20 de şcoli beneficiare ale iniţiativei Şcoala Mea, precum şi informaţii despre toate instituțiile de învățămînt din țară. În următorii patru ani această inițiativă va fi implementată în alte 100 de școli, iar instrumentele utilizate vor putea fi preluate de fiecare instituție de învățământ din Republica Moldova.

    Maia Sandu a apreciat rezultatele inițiativei și a menționat că obiectivele de bază ale educației – acces, calitate, relevanță, pot fi realizate doar cu implicarea comunității și a beneficiarilor direcți și indirecți ai școlii. „De astăzi intră în vigoare regulamentul cu privire la constituirea consiliilor de administrație în toate școlile din țară. Consiliul, din care vor face parte profesori, părinți, elevi și reprezentanți ai comunității, va participa atît la gestionarea bugetului școlii, la procesul de selectare a directorilor, cît și la adoptarea deciziilor cu privire la investițiile care urmează să fie făcute în școală”, a declarat Maia Sandu.

    Totodată, ministrul a subliniat că transparența în utilizarea banilor publici este un prim pas pentru  combaterea corupției din învățămînt. „Elevii, părinții, alți actori sociali au posibilitatea să urmărească managementul financiar al școlilor și să responsabilizeze directorii, le pot cere explicații și, prin consiliul de administrație, pot interveni pe parcursul aprobării bugetului și al utilizării resurselor financiare”, a mai spus ministrul.

    Alex Kremer, director de țară al Băncii Mondiale pentru Moldova, a apreciat curajul Ministerului Educației în deschiderea unei multitudini de date utile pentru public, construind o punte între acțiunile și politicile ministerului și societatea civilă constructivă. „Pentru ca reformele să fie funcționale, trebuie să asigurăm responsabilizarea tuturor părților implicate în sistem. Procesul de responsabilizare, care este unul lung și indirect, a devenit, prin intermediul inițiativei Școala Mea, unul simplu și direct, determinînd școlile să poarte responsabilitate pentru deciziile luate în fața elevilor și părinților”, potrivit lui Alex Kremer.

    „Inițiativa „Școala Mea” va permite cetățenilor să crească gradul de responsabilizare a administrațiilor școlare și cadrelor didactice  pentru serviciile educaționale pe care le oferă. Acest lucru este deosebit de important în contextul reformei educaționale și autonomiei mai largi de care se bucură școlile în administrarea resurselor datorită noului mecanism de finanțare per elev” a declarat Anna Olefir, șef de program al inițiativei, Banca Mondială.

    La rîndul său, Victoria Vlad, coordonatoarea inițiativei „Școala Mea”, a subliniat că implicarea comunității în viața școlii democratizează tot ce înseamnă administrarea unei instituții de învățămînt.

    Filosofia inițiativei este: „Implicarea începe aici”, pentru că elevii care astăzi vor participa în viața școlii mâine vor fi cetățeni activi în comunitatea lor și în țara lor”, a declarat Victoria Vlad.

    Inițiativa „Școala Mea” este implementată de Expert-Grup, împreună cu partenerii regionali, cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale, în cadrul Parteneriatului Global pentru Responsabilizare Socială, şi sprijinul informaţional al Ministerului Educaţiei.

Read 2748 times Last modified on Sunday, 29 March 2015 19:03