Promotori ai educației de calitate vor activa în mai multe localități ale țării

     Peste 100 de ambasadori ai educației de calitate în Moldova vor informa și vor oferi consultații membrilor comunităților din care fac parte cu privire la reformele în domeniul educațional.  

     Acest grup de promotori, printre care se numără profesori, directori de școli, primari, agenți economici și alți reprezentanți ai comunităților locale, a fost selectat dintr-un număr mai larg de persoane care au participat la un șir de consultări publice privind mersul reformelor în educație. Inițiativa se înscrie în proiectul „E DUrabil – Un sistem durabil și eficient de informare, consultare și implicare în procesul reformelor educaționale din Republica Moldova”, implementat de filiala asociației „Catalactica” în Republica Moldova, cu sprijinul Fundației Soros-Moldova.

     În cadrul proiectului a fost efectuată o cercetare sociologică cu implicarea părinților, elevilor, profesorilor și a reprezentanților comunității. Totodată, au fost organizate 28 de consultări publice pe probleme ce țin de diverse aspecte ale procesului educațional, cum ar fi curriculumul școlar, evaluările naționale, reforma structurală, modul de gestionare a fondurilor alocate educației, absenteismul și abandonul școlar. Consultări similare vor mai fi organizate în circa 22 de localități.

     În cadrul evenimentului de prezentare a rezultatelor cercetării, care s-a desfășurat la 19 februarie, viceministrul Educației, Liliana Nicolaescu-Onofrei, a menționat că acestea indică foarte clar domeniile în care este nevoie de o mai bună informare a tuturor părților interesate de educația de calitate. De asemenea, viceministrul și-a exprimat satisfacția că, pe mai multe probleme, opinia publicului coincide cu direcțiile principale ale reformelor trasate de Ministerul Educației. „Mă bucur, deoarece prin acest studiu avem confirmarea faptului că ne mișcăm în direcția corectă – și în ceea ce ne-am propus să facem în domeniul dezvoltării curriculare, și în ce privește sporirea implicării comunității în luarea deciziilor cu privire la activitatea școlii”, a subliniat Liliana Nicolaescu-Onofrei. 

     Astfel, potrivit rezultatelor cercetării, părinții, profesorii și elevii cunosc, în proporție de 96%, prioritățile reformelor educaționale. Participanții la studiu consideră că plecarea părinților la muncă peste hotare, lipsa de interes pentru studii și neglijența din partea părinților reprezintă cauzele cele mai importante ale abandonului și absenteismului școlar.

     Disciplinele cele mai utile pentru viață sînt, în opinia respondenților, limba maternă, matematica și limbile străine. În același timp, drept priorități care trebuie să fie urmărite dereformă au fost alese: activităţile pentru dezvoltarea caracterului şi personalităţii; activităţile creative şi artistice; educaţia civică, educaţia pentru democraţie, educaţia pentru societate; educaţia financiară, economică și antreprenorială.

     La sondaj au participat în jur de 1150 de părinți, personal din educație și actori reprezentativi din diverse localități ale țării. 

Read 2981 times Last modified on Sunday, 29 March 2015 19:04