În atenția candidaților la sesiunea de bacalaureat 2015

 

     În perioada 20 martie - 30 martie 2015 se va realiza verificarea on-line a datelor înmagazinate în SAPD pentru fiecare candidat la examenul de bacalaureat, sesiunea 2015.

    Verificarea datelor personale înmagazinate în SAPD se realizează accesînd pagina Agenţiei de Asigurare a Calităţii aee.edu.md, compartimentul SAPD.

   Candidații sunt rugați să verifice datele înmagazinate, în cazul depistării greșelilor se adresează la persoana responsabilă de organizarea examenului de bacalaureat, Hotinschi Lilia.