O întâlnire de suflet...

     Orice întâlnire, indiferent de natura sau scopul ei, presupune o deschidere spre ceva nou, necunoscut.
Joi, 20 mai, împreună cu un grup de elevi ai Colegiului de Construcții din Hâncești, am avut onoarea de a fi invitați la o întâlnire de suflet cu autoarea cărțlii " Misterul de est", Dna Lucreția Bârlădeanu, întâlnire organizată de către Biblioteca Publică Raională "Antonie Plămădeală", din or. Hâncești.
     A fost un prilej de a pune în față așteptările noastre de cititori cu gândurile celei care a gândit universul care ne-a intrigat. Prilej de a regândi cartea dintr-o altă perspectivă. Prilej de a interoga, de a descoase, de a reciti altfel sau a descoperi ceva.