Orice întâlnire, indiferent de natura sau scopul ei, presupune o deschidere spre ceva nou, necunoscut.
Joi, 20 mai, împreună cu un grup de elevi ai Colegiului de Construcții din Hâncești, am avut onoarea de a fi invitați la o întâlnire de suflet cu autoarea cărțlii " Misterul de est", Dna Lucreția Bârlădeanu, întâlnire organizată de către Biblioteca Publică Raională "Antonie Plămădeală", din or. Hâncești.
     A fost un prilej de a pune în față așteptările noastre de cititori cu gândurile celei care a gândit universul care ne-a intrigat. Prilej de a regândi cartea dintr-o altă perspectivă. Prilej de a interoga, de a descoase, de a reciti altfel sau a descoperi ceva.
 

Anotimpul frunzelor ruginii a pogorât pe meleagul moldav aducând cu el recolte bogate și miros de le gume proaspete.

      Acest peisaj autumnal a fost concentrat în expozițiile pregătite cu multă străduință de lucrările creative ale elevilor ce-și fac studiile în Colegiul de Construcții din mun. Hîncești în perioada 09.11-13.11.2020.

      Ingeniozitate, creativitate, originalitate-calități de care au dat dovadă participanții, conducându-i spre rezultatele obținute:

Locul I –  gr.CECE-201

          II –  gr. EI-191

          III –gr. CECE-201

Mențiuni: gr. SACGV-201

                 gr. COT-201

                 gr. C-181

                 gr. CECE-171

Multă inspirație pentru viitor tuturor participanților.

 

Pentru mai multe imagini accesaţi aici

 

Colegiul de Construcții Hîncești anunță concursul de admitere

  •       Activitatea comisiei va începe de la 13.07.2020 până la 01.08.2020
depunerea cererilor de participare la concursul de admitere.
  •       Anunțarea rezultatelor: până la 03.08.2020
  •       Desfășurarea concursului repetat (la locurile neacoperite) 
04.08.202008.08.2020
  •       Anunțarea rezultatelor concursului repetat: până la 10.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Absolvind catedra militară , 32 de studenți ai CCH, inclusiv și o doamnă, au depus solemn jurământul  de credință Patriei , în  prezența  corpului de ofițeri , profesori ai CCH, rudelor  și prietenilor.

     Acești Eroi tineri și-au asumat  Benevol o sarcină: să învețe alfabetul de apărător al Patriei ,și au reușit Majoritatea cursanților au îndreptățit  așteptările , iar  lecțiile bărbăției și cetățeniei le vor prinde bine în viață , mai ales celor care vor alege cariera de militar.

     Deși e grea , datoria de apărător al Patriei este nobilă, solicită pregătire fizică bună, responsabilitate, profesionalism, curaj și dârzenie, calități cultivate din plin în timpul studiilor.

      Suntem onorați de faptul că tinerii ce-și fac studiile în CCH au oportunitatea să-și desfășoare instruirea în cadrul catedrei militare în instituția noastră.

Page 1 of 5