Adevărata educație - în implicare, nu în reguli

    Activitatea Colegiului de Construcții din Hîncești este orientată și spre realizarea idealului educațional care vizează dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, formarea personalității autonome și creative. Concretizarea acestui aspect s-a făcut prin conceperea și realizarea unor acțiuni cu caracter formativ și educativ la nivelul colegiului, raionului și republicii, cu diverse ocazii.
     În acest context se merită a fi menționată participarea cu succes a elevilor Crucirescu Vadim, Bacalîm Vasile, Pasat Sergiu, Mocanu Parascovia la Concursul Național ”Cel mai bun inovator”, ediția a VI-a, 2013. La concursul raional ”Perechea potrivită a anului 2013”, pe locul II s-a plasat perechea Ignatiuc Mihaela și Lungu Vasile. Fiecare nou succes netezește drumul spre succesul următor. Drept urmare, în anul 2014, în cadrul aceluiași concurs, perechea de la Colegiul de Construcții din Hîncești, Mihai Zorilo și Mihaela Munteanu, a fost cîștigătoarea locului I. La concursul raional TVC, ediția I, cu genericul ”Tradiții vs Inovații” au participat 6 echipe din raionul Hîncești, iar cîștigătorii au fost desemnați elevii colegiului.
    În egală măsură, se dezvoltă la elevi competențe artistice prin implicarea lor în concursuri republicane de creație artistică. La Festivalul-concurs republican ”Focul din vatră”, ediția I, in memoriam D. Matcovschi, elevii noștri au fost decernați cu locul III, iar la ediția a II-a elevii participanți au fost menționați pentru calități vocale și interpretative.
O prestație bună au avut-o elevii și la Festivalul – concurs republican de creație artistică ”Floarea omeniei”, ediția a IV-a, in memoriam G. Vieru.
      La secțiunea recitare, eleva grupei C-121, Georgeta Gînu, a fost premiată cu diplomă de gradul II și medalie de merit pentru poezia ”Duminica”.
      Trofeul pentru Premiul Mare la secțiunea creație proprie muzicală a aparținut elevilor Cătălina Leahu, grupa C-141 și Mihai Leașcenco, gupa C-121 , care au interpretat balada ”Dor de ploaie” pe versurile poetului.
     Succesul obținut este rodul muncii depuse de elevi și cadrele didactice Ungureanu Axenia, prof. de limba și literatura română, gr. did. II și Martin Viorel, conducător artistic.

    În scopul asigurării oportunității pentru realizarea dreptului la opinie și implicare a elevilor în procesul de luare a deciziilor în colegiu activează Consiliul Elevilor, care este constituit din 30 de elevi (cîte un elev din fiecare grupă), aleși prin vot deschis. Obiectivul major este responsabilizarea elevilor în soluționarea unor probleme care îi vizează:
           - Organizarea activităților extra-curriculare bazate pe nevoile și interesele tinerilor;
           - Motivarea elevilor pentru un mod sănătos de viață;
           - Valorificarea aptitudinilor personale ale elevilor;
    Pentru realizarea acestui obiectiv sunt funcționale următoarele activități monitorizate de membrii Consiliului Elevilor: campionate interne la sport, diverse expoziții, ateliere de creație, vizionări de spectacole, concursuri.
    Un capitol aparte în activitatea educaţională îl constituie acţiunile de caritate „Cît dăruieşti, atîta eşti”, organizate de elevi. Actele de binefacere sînt argumentele practice care dovedesc altruismul, generozitatea şi deschiderea către compasiune pentru suferinţa semenilor şi dorinţa de a-i ajuta să fie sănătoşi, fericiţi şi împliniţi. „Nu conteză ce şi cît dăruieşti. Arată că îţi pasă de omul de lîngă tine”- este cauza care îi uneşte în a face un bine celor mai trişti ca ei. Aceste acţiuni de caritate au un impact memorabil asupra educaţiei tinerilor, care sînt sensibilizaţi şi atenţi la suferinţa semenilor săi, fiind gata să participe ori de cîte ori este un strigăt de ajutor. 

   O atenție deosebită se acordă monitorizării elevilor cu probleme în învățare și comportament, implicîndu-i în activități didactice și extradidactice diverse în vederea participării active și conștiente la propria formare, atît pe plan intelectual, profesional, dar și afectiv.
     În perspectivă activitățile educative vor fi direcționate spre dezvoltarea spiritului de competitivitate între elevi, grupe și stimularea interesului pentru implicarea și responsabilizarea unui număr cît mai mare de elevi în viața colegiului.
      Factorul uman este cea mai mare investiție a unei instituții de învățămînt , iar Colegiul de Construcții din Hîncești nu este o excepție.


Valentina Golban, director adjunct pentru educație