Comunicăm despre Europa

Argumente-cheie și mesaje generale pentru o comunicare coerentă privind  integrarea europeană a Republicii Moldova

Afirmaţii generale

 • Integrarea europeană este cea mai bună modalitate de a transforma Republica Moldova. Un viitor european înseamnă mai multe locuri de muncă și salarii mai bune; comerț extins și investiții sporite; garanția respectării drepturilor și libertăților omului și promovarea libertății de circulație a cetățenilor noștri.
 • Aceste schimbări necesită timp şi efort - pentru că este nevoie să reclădim din temelie modul în care este construită societatea noastră -, însă ele nu implică,subnicio formă,ostilitate sauexclusivitateîn raport cu alţi parteneri.
 • Integrarea europeană este un proiect de modernizare, nu o alegere geopolitică împotriva cuiva. Esteun demers de reforme economice, sociale, administrativeșijuridice. Nu mai putem trăi ca în Evul Mediu, cu legi aplicate cu aproximație. Modernizarea și europenizarea este o alegere civilizațională.
 • Facem schimbările pentru noi și pentru viitorul copiilor noștri. Uniunea Europeană ne ajută cu expertiză și cu bani, pentru că își dorește un partener stabil și prosper la hotarele sale.
 • La această etapă, nimeni nu vorbește despre aderarea propriu-zisă în UE, ci de europenizarea Republicii Moldova, în toate domeniile. Aceasta înseamnă modernizare economică, respectiv îmbunătățirea calității vieții; un alt nivel de cultură politică; stârpirea corupției, inclusiv prin utilizarea largă a serviciilor electronice; accesul la servicii de educație și sănătate moderne și calitative.
 • În Moldova unii se uită spre Est, alţii spre Vest sau oscilează „între”. Dar toată lumea îşi doreşte ca: Legea să fie respectată, iar cei care o încalcă să fie pedepsiţi; Vameşii, judecătorii și funcţionarii să fie corecţi; Sistemul de educaţie şi cel de sănătate să fie competitive, moderne și necorupte.
 • Integrarea europeană tocmai asta presupune - transformarea profundă a ţării! Este cea mai bună cale de modernizare a Republicii Moldova. O alegere pentruun viitor mai bun şi un trai decent.

 

   I.      MESAJE-CHEIE privind procesul de europenizare

       1.     Integrarea europeană este cea mai bună cale de a transforma ţara noastră.

    Integrarea europeană este în interesul nostru național. Acest proces nu ne va rezolvatoate problemele, dar ne va oferi o cale de a ne moderniza țara. Schimbările și progresele realizate pentru a ne apropia de UE vor consolida democrația și va creşte bunăstarea populaţiei. Reformele sunt întru beneficiul cetățenilor şi ar fi trebuit făcute indiferent de vectorul politic - adică, pentru țară, nu pentru Europa ori altcineva -,iar cursul pro-european este cel mai rapid și mai eficient model de realizare a acestora.

       2.     Integrarea economică cu UE va dinamiza și stimula și economia noastră.

Cele 28 de țări ale Uniunii Europene reprezintă o piaţă de desfacere enormă, de peste 500 de milioane de consumatori. Către ea sunt îndreptate, în prezent, peste 50% din exporturile Moldovei. Apropierea de UE va stimula economia. Experții independenți estimează că asocierea cu UE va avea un efect pozitiv asupra economiei, generând o creştere între 3,2%- 5,4% pe an. Noul aranjament va crea premise pentru apariția a mai multe locuri de muncă, plătite mai bine; va majora comerțul nostru cuUE cu15-16% și va face Moldova mai atractivă pentru investitori străini. Nu în ultimul rând, apropierea de UE va însemna produse şi servicii de o calitate şi siguranţă sporite.

      3.     Procesul de integrare europeană va conduce la consolidarea drepturilor omului şi a libertăţii de mişcare pentru cetăţenii Republicii Moldova.

Respectul pentru statul de drept și pentru libertățile individuale este esențial pentru aplicarea planului european de dezvoltare. Acţiunile pe care ni le-am asumat vor consolida reformele interne şi vor aduce sistemele juridic, economic și politic alțări în conformitate cu standardele europene. La Vilnius, prin parafarea Acordului de Asociere, am primit o bilă albă pentru progresele pe care le-am înregistrat. Rezultatele bune în procesul de reforme interne au determinat decizia UE privind liberalizarea regimului de vize. Summitul de la Vilnius nicidecum nu este sfârșit de cale - este un pas în drumul de europenizare a ţării. Acordul de Asociere va fi semnat şi apoi ratificat în Parlament în toamna lui 2014. 

       4.     Alegerea europeană nu înseamnă ostilitate față de alți parteneri. Vecinii noștri, inclusiv Rusia, vor avea de câştigat cu o Moldovă mai puternică.

Cooperarea cu UE nu se face în detrimentul relațiilor cu alte ţări. Parcursul european înseamnă modernizare, nu geopolitică. Ne dorim relații bune cu Rusia la fel cum ne dorim relații bune cu UE. Toți vecinii noştri, inclusiv Rusia, vor beneficia din punct de vedere economic şi politic, având alături o Moldovă mai puternică şi mai prosperă. Sub nici o formă, euro-integrarea nu este condiționată cu aderarea la structuri militare. În UE există mai multe țări care nu sunt membre NATO - Finlanda, Suedia, Austria -, fapt ce nu le împiedică însă să fie membre UE. Astfel, cei care spun că apropierea de UE înseamnă prezența Republicii Moldova în NATO, pur și simplu mint cetățenii.

  II.  ACORDUL DE ASOCIERE (mesaje generale)

       1.    Acordul de Asociere oferă Moldovei asociere politică și integrare economică.

Este un acord prin care sunt stabilite acțiuni comune și proceduri speciale de cooperare. În anumite cazuri, asocierea poate constitui o etapă preliminară a aderării. Pentru Republica Moldova, este o agendă de reformare, bazată pe un program amplu de armonizare a legislației țării noastre cu normele Uniunii Europene.

      2.    Acordul de Asociere susține reformele-cheie și dezvoltarea economică.

Acordul de Asociere se concentrează pe susținerea reformelor-cheie și pe dezvoltarea și creșterea economică. Stipulează cooperarea în circa 25 de sectoare, precum energie, transport, mediu, industrie, dezvoltarea IMM, protecție socială și a consumatorului, egalitate de drepturi, educație, cercetare/inovații, cooperare culturală etc. Urmărește armonizarea graduală la acquis-ul UE, dar și la normele și standardele internaționale.

       3.    Asocierea politică va asigura consolidarea democrației și a statului de drept.

Presupune împărtășirea unor valori și principii comune–în mod special, democrația și statul de drept, respectul pentru drepturile omului și libertățile fundamentale, buna guvernare, economia de piață și dezvoltarea durabilă. Promovează respectul pentru principiul suveranității și al integrității teritoriale, al independenței statului și inviolabilității hotarelor. Componenta Justiție, Libertate și Securitate acoperă aspecte ce țin de statul de drept și respectarea drepturilor omului, protecția datelor personale, cooperarea în domeniul migrației, azilului și managementului frontierei, lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului, a drogurilor ilicite, combaterea crimei organizate și lupta împotriva terorismului, cooperarea judiciară.

       4.    Integrarea economică este o integrare graduală a Moldovei pe piața UE.

Parafarea Acordului de Asociere şi punerea în aplicare a Zonei de Liber Schimb înseamnă crearea premiselor pentru integrarea economiei noastre pe o piaţă formata din 500 de milioane de oameni -  o piaţă care se bucură de un nivel de trai mult mai înalt, fie că e vorba de apă nepoluată, fie de şcoli sau universităţi mai competitive. La fel, înseamnă posibilităţi pentru familii ca să-și pornească propriile afaceri, în condiţii prielnice şi egale pentru toată lumea, indiferent de mărimea businessului, de regiune sau de domeniu. Integrarea europeană mai înseamnă justiţie pentru fiecare cetăţean.

       5.    Avantajele integrării europene deja sunt resimțite de cetățenii Moldovei.

Moldovenii  au simţit deja la modul practic avantajele integrării europene: zboruri la preţuri mai mici, spre mult mai multe destinaţii, precum şi servicii sigure, de o calitate mai înaltă. Într-o perspectivă apropiată urmează să ne bucurăm cu toţii de un alt avantaj al apropierii noastre de Europa, şi anume, circulaţia liberă, fără vize, în ţările Uniunii Europene. Asta va însemna că familiile se vor putea întâlni mult mai des, nu doar de sărbători, şi nu doar acasă, în Moldova, ci în orice oraş din Europa.

 III.           ZONA DE LIBER SCHIMB – ZLS (mesaje generale)

       1.    Integrarea economică este integrarea graduală a Moldovei pe piața UE.

Integrarea economică se realizează prin instituirea Zonei de Liber Schimb, parte a Acordului de Asociere și care presupune integrarea graduală a Moldovei pe piața UE. Uniunea Vamală nu este un model de dezvoltare pentru Republica Moldova, care e mult mai integrată în spațiul economic european decât în cel euro-asiatic.

      2.    Integrarea economică mai profundă cu UE nu ne va lipsi de alți parteneri.

Integrarea economică mai profundă cu UE nu va împiedică Moldova să-și dezvolte cooperarea economică cu alți parteneri tradiționali, inclusiv în baza acordului de liber schimb cu țările CSI existent. Astfel, Republica Moldova va beneficia de poziția sa între Vest și Est, iar vecinii noștri vor avea alături o Moldovă mai stabilă și prosperă. Scopul ZLS e să aducă Moldova cât mai aproape de piața internă UE, axată pe patru piloni: libertatea de circulație bunurilor, a serviciilor, a capitalului, a persoanelor.

       3.    ZLS va alinia sectoarele-cheie ale economiei la standardele europene.

Odată ce va începe să funcționeze, Zona de Liber Schimb va oferi Moldovei cadrul necesar pentru modernizarea relațiilor sale comerciale și pentru dezvoltarea sa economică. Se va întâmpla grație deschiderii piețelor, prin excluderea taxelor vamale (de import și export, după necesitate, pentru comerțul cu bunuri) și a cotelor, și printr-o armonizare cuprinzătoare a legislației, normelor și reglementărilor naționale cu legislația UE din diferite sectoare ce țin de comerț. Astfel, vor fi create condițiile necesare pentru alinierea sectoarelor cheie ale economiei la standardele europene.

       4.    Un aranjament comercial simetric în… favoarea Republicii Moldova.

Zona de Liber Schimb e un aranjament comercial simetric, dar în favoarea Republicii Moldova, deoarece permite ţării noastre sa îşi protejeze anumite sectoare sensibile (de ex., carnea de pasăre, de porc etc.), oferindu-i perioade de tranziţie de la trei până la zece ani. UE îşi deschide piaţa imediat după semnare, inclusiv pentru sectoare sensibile, cum ar fi legumele şi fructele. Astfel, pentru o ţară ca a noastră, ZLS este, înainte de toate, un instrument de dezvoltare economică. UE își dorește un vecin stabil şi prosper, care să beneficieze de acces neîngrădit la spaţiul economic european.

      5.    Mecanisme de protecție, în premieră.

Moldova a negociat mecanisme de protecţie, în caz de importuri foarte ridicate ce ar ameninţa un sector economic - o premierăîntr-un acord de acest genși o clauză de salvgardare ce prevede reintroducerea taxelor vamale pe o perioada limitată pentru importuri sensibile. De asemenea, acordul prevede o clauză de revizuire după trei ani de la semnare, care va permite Moldovei să ajusteze anumite înțelegeri. ZLS se bazează pe un document cu forță obligatorie pentru ambele părți, ceea ce creează certitudini în plus atât pentru producătorii locali, cât și pentru investitorii străini.

 IV.           ANULAREA VIZELOR + SPAȚIUL AERIAN (mesaje generale)

       1.    Este un succes al Moldovei și un succes al cetățenilor ei.

De rând cu liberalizarea spațiului aerian cu UE, care a deschis piața Republicii Moldova pentru companiile avia low cost, generând astfel prețuri mai mici la biletele de avion, ridicarea vizelor este a doua realizare majoră a ultimilor ani.Este un succes al autorităților și este un succes al tuturor cetățenilor țării, pentru că toți au contribuit la realizarea Planului de Acțiuni pentru ridicarea vizelor.

       2.    Un proces realizat într-un termen-record.

Procesul de ridicare a vizelor s-a produs într-un termen scurt. Republica Moldova a lansat oficial dialogul privind liberalizarea regimului de vize cu UE la 15 iunie 2010. Planul de Acţiuni le-a fost prezentat autorităţilor moldovene la 24 ianuarie 2011. Iar deja la 27 februarie 2014 pentru ridicarea vizelor a votat Parlamentul European.Decizia finală urmează să vină în aprilie, de la Consiliul Uniunii Europene (miniștrii de Externe ai țărilor membre). Astfel, deja din această vară, vom putea călători nestingherit în cele 26 de ţări din Zona Schengen, plus România, Bulgaria şi Croaţia.

       3.    Ce ne aduce ridicarea vizelor.

Este o șansă de a trece la un nivel net superior de interacționare cu civilizația și valorile europene, pe care cetățenii Republicii Moldova nu vor întârzia să ovalorifice, demonstrând că, de facto, am fost și am rămas mereu europeni. Iar acum nu facem decât să revenim acasă!Suntem primii dintre ţările Europei de Est pentru careUEîşi deschide porţile.Vom merge în Europa în calitate de turiști sau pentru a ne revedearudele și prietenii stabiliți în țările europene. Oricine își va putea vizita familia din Italia, rudele din Portugalia sau prietenii din Franţa fără să-și facă emoții pentru viză.

       4.    Valabil și pentru Transnistria - singura condiție este pașaportul biometric.

Cetățenii Republicii Moldova de pe malul stâng al Nistrului se bucură de aceleași drepturi ca și cei de pe malul drept.Deci, și ei vor putea călători în țările Schengen, cu condiția să dețină un pașaport biometric, care conţine amprente şi fotografii digitale.Apropo de aceasta, îi îndemnăm pe toți cetățenii să se pregătească pentrumomentul în care vor putea călători în Europa și să-și perfecteze paşapoartele biometrice.Pentru a facilita accesul la aceste servicii Prim-ministrul Iurie Leancă apropusreducerea preţurilor la paşapoartele biometrice și unificarea prețuluiacestora pentru copii.

       5.    Zborurile low cost – un alt avantaj și un alt succes.

Și aderarea la Spațiul Aeronautic Comun European, unul dintre angajamentele-cheieale actualei echipe guvernamentale, a fost realizat în timp-record. Primul zbor a avut loc la 24 septembrie 2013, când de pe Aeroportul Chișinău a  decolat prima cursă low cost, cu destinația Roma. Beneficiile aderării Republicii Moldova la spaţiul aerian european sunt deja palpabile. Preţul călătoriilor cu avionul s-au redus, în medie, cu 35%, iar numărul curselor pe unele destinaţii importante pentru cetăţenii noştri, precum Italia, s-a dublat. De asemenea, mai multe companii aeriene internaţionale - fie low cost, fie clasice - şi-au exprimat interesul de a veni pe piaţa noastră.

Anexa 1

Mituri și sperietori despre integrarea europeană

(Posibile răspunsuri la argumentele invocate de către adversarii integrării europene)

      1.    „Apropierea de UE va crește tensiunea dintre Chișinău și Tiraspol”.

Răspuns: Noi ne dorim un stat modern, iar modernizarea ţării ia în consideraţie necesităţile şi interesele regiunii transnistrene. Cetățenii Republicii Moldova de pe malul stâng al Nistrului se bucură de aceleași drepturi ca și cei de pe malul drept – fie că este vorba de asistență pe infrastructură, de desfășurarea afacerilor cu parteneri europeni sau de călătoria fără vize în Europa. Programele Uniunii Europene în țara noastră vizează deopotrivă și regiunea transnistreană. Programul nostru de modernizare este şi în interesul populaţiei de pe stânga Nistrului.

       2.    „Aderarea la UE înseamnă renunţarea la cultura și tradițiile moldovenești”.

Răspuns: Aderarea la UE nu înseamnă renunțarea la propriile tradiţii şi cultură. Italienii au rămas italieni, polonezii - polonezi, chiar dacă sunt membri ai UE. Fiecare țară membră a putut să își păstreze limba națională și credința. Nu vom renunţa la valorile sau tradițiile noastre, mai ales că acest lucru niciodată nu ni se va cere. Dimpotrivă, sloganul Uniunii Europene este „Unitate în diversitate”.

       3.    „Aderarea la UE poate ajuta o afacere mare, nu pe mine şi pe familia mea”.

Răspuns: Înainte de toate, nu vorbim de aderarea propriu-zisă - ceea ce face Republica Moldova astăzi e ajustarea la standarde și reguli europene. Acestea și-au dovedit viabilitatea în timp și, odată adoptate, pot constitui acel motor al modernizării de care are nevoie și țara noastră, indiferent dacă vom fi cândva sau nu membri ai UE.

Tocmai aceste reguli și standarde au menirea de a pune în valoare fiecare individ, de a-i da șansa de dezvoltare și afirmare. Și e greșit să spunem că UE ajută doar întreprinderi mari - întrebați-vă rudele stabilite deja în țările UE, întrebați-i pe cei reveniți acasă și o să vă confirme toți că e mult mai ușor să deschizi și să dezvolți o afacere în Italia sau Spania, decât acasă. Noi vrem ca acest lucru să fie la fel de ușor și în Moldova. Căci o economie dezvoltată și funcțională înseamnă salarii mai bune și oameni prosperi, o infrastructură pusă la punct înseamnă un potențial mai mare de investiții, iar toate acestea - o societate prosperă cu oameni împliniți.

       4.    „Aderarea la UE este prea scumpă - va trebui sa treacă mult timp pentru a ajunge la standardele UE”.

Răspuns: Lucrurile pe care le-am inițiat în procesul de integrare europeană sunt necesare pentru noi și pentru dezvoltarea ţării - un angajament pentru noi și pentru viitorul nostru. Lupta cu corupția, un stat de drept mai puternic şi o infrastructură mai bună sunt, înainte de toate, în interesul nostru. Căci, chiar dacă nu devenim membri ai UE, înseamnă oare asta că nu trebuie să muncim pentru a avea o țară mai modernă, mai justă și mai bogată? Facem aceste reforme pentru a construi Europa la noi acasă.

       5.    „Apropierea de Europa înseamnă îndepărtarea de Rusia”.

Răspuns: Relațiile cu Europa nu vin în detrimentul celor cu Rusia. Vorbim înainte de toate de modernizarea țării și nu de geopolitică. Noi ținem la relațiile noastre cu Federația Rusă și le vom amplifica. La fel, noi punem preț pe relațiile constante și temeinice cu UE și cu celelalte țări europene.

       6.    „Moldova va trebui să adere la NATO, dacă vrea în UE”.

Răspuns: Sub nicio formă, euro-integrarea nu este condiționată cu aderarea la vreo structură militară. Dovadă: în UE există mai multe țări care nu sunt membre ale Alianței Nord-Atlantice - Finlanda, Suedia, Austria -, fapt ce nu le împiedică însă să fie membre UE de succes. Astfel, cei care spun că apropierea de UE înseamnă, automat, prezența Republicii Moldova în NATO, pur și simplu mint cetățenii.

       7.    „Deschiderea piețelor noastre spre o competiţie europeană va afecta agricultura Moldovei și industria”.

Răspuns: Europa este cea mai mare piaţă de desfacere pentru produsele şi serviciile din  Moldova, astfel încât micul business și fermierii noștri vor beneficia de mai multe oportunități de a vinde în străinătate, ceea ce înseamnă mai multe locuri de muncă și salarii mai mari, plus o varietate mai mare pentru consumatori.

       8.    „UE este în colaps, ceea ce i s-a întâmplat Greciei ar putea să i se întâmple Moldovei”

Răspuns: Uniunea Europeană învață din experiențele recente, adoptă reforme pentrua prevenieventuale problem financiare. Dar, dacă e să comparăm standardele de viață, nivelul de trai și veniturile pe cap de locuitor din Grecia, acestea oricum sunt de câteva ori mai mari decât în oricaredintre țările membre ale Uniunii Vamale.

       9.    „Țările fostului bloc socialist, care în ultimele decenii au dezvoltat relații strânse cu UE, au avut mai mult de pierdut, decât de câștigat”

Răspuns: Toate țările care au dezvoltat relații economice strânse cu UE la începutul anilor 90, inclusiv prin Acordurile de Asociere, au avut de beneficiat. Grație cooperării cu UE, au reușit să-și dezvolte puternic economia, rezultat ce a determinat și accederea lor în calitate e membru al Uniunii Europene.

       10.    „Acordul de Asociere va obliga Moldova să permită căsătoriile persoanelor de același sex”.

Răspuns: NiciAcordul de Asociere, nici un alt document sau acord de colaborare cu Uniunea Europeană nu conține nici o prevedere și nici un cuvânt prin care RepublicaMoldova își ia angajamentul de a legaliza căsătoriile între persoane de același sex.

       11.  „Semnarea Acordului de Asociere va genera dificultăți economice imediate”.

Răspuns: Semnarea propriu-zisă a Acordului nu va schimba nimic. Cât privește posibilele dificultăți,dimpotrivă, impactul așteptat este unul pozitiv, și anume, că Acordul va determina oschimbare a atitudinii investitorilor și a piețelor internaționale față de Moldova și va trasa un drum clar pentru viitoarele reforme economice. Exporturile moldovenești vor avea acces mai larg pe piețele europene, datorită eliminării taxelor de import. Vinurile moldovenești deja au primit acces plenar pe piețele UE. Și unele taxe de import din partea Moldovei vor fi diminuate, dar pentru cele mai sensibile produse negociatorii noștri s-au asigurat că producătorii locali vor avea la dispoziție suficient timp pentru a se ajusta la noile condiții. Astfel, multe taxe vor fi eliminate abia peste doi, trei sau cinci ani.

       12.   „Deschiderea piețelor noastre spre o competiţie europeană/pentru mărfuri străine ieftine va afecta mediul de afaceri din Moldova, în special sectorul agricol”.

Răspuns:Europa este cea mai mare piaţă de desfacere pentru produsele şi serviciile din Moldova - peste 500 de milioane de consumatori. Astfel, micul business și fermierii noștri vor beneficia de mai multe oportunități de a vinde în străinătate, ceea ce înseamnă mai multe locuri de muncă și salarii mai mari, plus o varietate mai mare pentru consumatori. Concurența sporită va reduce prețurile pentru toată lumea. În plus, o serie de produse sensibile nu vor avea acces imediat, ci gradul pe piața noastră, fapt care va oferi producătorilor noștri mai mult timp pentru a se adapta la concurență. Dar chiar și atunci nu avem de ce să ne temem. Produsele noastre agricole sunt de clasă mondială și avem exemple de reuşită a producătorilor de vin în intrarea pe piețeeuropene. Efectul general al ZLS va fi stimularea exporturilor și creşterea economică.

       13.   „Dacă vom adera la Uniunea Vamală, vom beneficia de prețuri mai mici la gaze”.

Răspuns: Avem doar o promisiune vagă și nesigură că acest lucru s-ar putea întâmpla. Și chiar dacă o astfel de reducere va exista, nu avem nicio garanție cu privire la durata acestor subvenţii, ceea ne va face și mai dependenți de Rusia în domeniul energic. Iar în cazul în care Republica Moldova renunță la ambițiile sale europene, vor exista puține stimulente pentru ca Rusia să continue să ne dea energie ieftină. Proiecțiile economice au estimat că, chiar și cu reducerea de 30% la gaze, aderarea la Uniunea Vamală ar cauza o scădere a economiei noastre cu 4%. În plus, potrivit institutelor de cercetare mondiale în domeniu, prețurile la energie din Europa vor scădea probabil în următorii ani, datorită creșterea concurenței, atât în ceea ce privește țările de aprovizionare pentru surse tradiționale (de exemplu, gaz), precum și ca urmare a dezvoltării pe scară largă a surselor neconvenționale.

Anexa 2

ZONA DE LIBER SCHIMB vs. Uniunea Vamală (argumente-cheie)

NOTA BENE!

Exemplele cu Uniunea Europeană versus Uniunea Vamală sunt prezentate cu titlu de informare, ca instrument de lucru. Respectiv, mesajele nu trebuie promovate de o manieră agresivă. Ne dorim să informăm și să convingem, fără să antagonizăm. Mesajul nostru este „pro” Uniunea Europeană și ZLS, nu „anti” Uniunea Vamală.

       1.    ZLS va stimula comerțul cu UE și creșterea economiei

 • Republica Moldova este mult mai integrată în spațiul economic european decât în cel euroasiatic - în 2012, 52% din comerțul extern al țării noastre era orientat spre Uniunea Europeană, iar spre Rusia – doar 11,8%. Importul din UE a fost de 44%, iar importurile din CSI au avut o tendință clară de scădere din 2004.
 • Piața UE este aproape de zece ori mai mare decât a Uniunii Vamale - peste 500 milioane de cetățeni, cu un PIB de 17,6 trilioane USD în 2011.
 • Aderarea la ZLS va reduce taxele vamale pentru produsele moldovenești, ceea ce le va face mai ieftine pentru piața UE și va stimula exporturile moldovenești. Per total, acestea vor creşte cu circa 11-12%, iar importurile - cu 6-7%.
 • Un studiu realizat de centrul independent „Expert Grup” arătă că aderarea la ZLS va avea un efect pozitiv asupra economiei ţării: o creştere economică între 3,2% și 5,4% pe an. cu Uniunea Vamală creșterea economică va scădea cu 4%.
 • Același lucru este valabil pentru regiunea transnistreană, unde în 2012 circa 45% din exporturi au mers către UE. ZLS va conduce la creșterea cu 3,5% a economiei regiunii și va spori esențial atractivitatea sa economică pentru investitorii naționali și străini. Aceasta va contribui la reintegrarea ţării.
 • O economie mai activă și mai performantă va însemna mai multe locuri de muncă. Sporirea investițiilor în capacitățile de producție va rezulta în creșterea productivității muncii și în sporirea cu circa 4,5-6,5 la sută a salariilor.
 • Grație competiției, nivelul prețurilor pentru consumatori va scădea, cu rate cuprinse între 2% pentru medicamente și 10% pentru produsele alimentare.
 • Creșterea PIB-ului:cu circa 6-7%, iar consumul populației - cu circa 7-8%.
 • Creșterea veniturilor bugetare:reducerea tarifelor vamale, bineînțeles, va fi imediat urmată de reducerea încasărilor bugetare. Însă, pe termen lung, această pierdere este mai mult decât compensată de creșterea încasărilor, cu circa 1,6% în urma majorării veniturilor impozabile și a extinderii bazei fiscale.
 • Asanarea mediului de afaceri:va fi însoțită de un spectru vast de reforme instituționale și structurale ce vor îmbunătăți esențial condițiile de afaceri din ţară. Efectul va fi creșterea investițiilor atât interne, cât și externe, inclusiv în sectoarele strategic importante, cum ar fi energetic, financiar și transporturi.
 • Noul aranjament va crea premisele necesare pentru oferirea mai multor locuri de muncă şi a salariilor mai mari. Acesta va crește comerțul nostru cu UE cu 15-16% și va face Moldova mai atractivă pentru investitori străini.

       2.    ZLS înseamnă reguli clare de joc. Uniunea Vamală înseamnă stări de spirit.

 • ZLS oferă reguli previzibile și clare, în timp ce Uniunea Vamală depinde de un număr limitat de actori, cooperarea cu care de multe ori s-a dovedit a fi instabilă. „Rospotrebnadzor” este un șantajist nu doar pentru Moldova sau Ucraina (vezi embargo la vinuri), fapt resimțită și de producătorii belaruși sau kazahi. Ce garanții avem că aceasta va dispărea odată cu aderarea la UV?
 • Gazele sunt un instrument de șantaj, dar și de ademenire a unor noi membri în UV. Dar prețul intern la gaze în Rusia crește și va crește. La sfârșitul anului trecut, Ministerul rus al economiei argumenta necesitatea de a ajusta prețurile la gaze pe intern în Rusia la nivelul de 72% din prețul mediu european. Rezultă că promisiunea de a micșora tarifele la gaze este o bomboană care se topește rapid. În plus, promisiunile nu înseamnă și un contract semnat în condițiile promise.
 • În Uniunea Europeană regulile sunt stricte, în schimb, sunt clare. Pentru europeni prioritare sunt standardele, nu loialitatea politică. Evident că unele sfere ale economiei vor avea de suferit. Dar în paralel vor apărea și noi posibilități. Va trebui să muncim, căci fără de efort nimeni nu a devenit bogat.

       3.    ZLS va oferi acces la mai multe produse de mai bună calitate și mai sigure.

 • Pentru a-și exporta produsele în țările UE, producătorii autohtoni vor trebui să întrunească mai multe criterii de calitate și să răspundă standardelor europene. Se va pune un accent mai mare pe calitatea si siguranța produselor, UE oferind un suport consistent pentru modernizarea instituțiilor responsabile de aceasta.
 • Aderarea la ZLS va reduce taxele vamale la mai multe importuri din UE. Acest lucru va stimula importurile cu circa 6,1% - în timp, aceasta înseamnă mai multe opțiuni pentru consumatori, mai multă concurență și prețuri mai mici.
 • Aderarea la Uniunea Vamală va avea efectul invers - o majorare iminentă și semnificativă a prețurilor pentru mai multe categorii de mărfuri. Ca membră a Uniunii Vamale, Republica Moldova va fi obligată să ridice tarifele vamale la același nivel ca și cel al Rusiei. În acest caz, creșterea de preț ar oscila de la 13% la îmbrăcăminte până la 2,0% pentru băuturi alcoolice și non-alcoolice.
 • Un exemplu este industria producătoare de mașini. Evident că automobilele LADA nu se vor scumpi pentru noi, dar cele de import – cu certitudine. Și asta deoarece, în Uniunea Vamală, vom fi obligați să majorăm taxele de import pentru masa majoritară de mărfuri, care sunt importate din UE, China și Turcia.
 • Un alt exemplu vine din Kazahstan unde, potrivit Băncii Mondiale, după aderarea la Uniunea Vamală, taxele medii de import aproape că s-au dublat - de la 5,3% la 9,5. Rusiei această situație îi convine, ea își apără producătorul și își exportă mașinile. O țară cum e Moldova însă, unde industria de mașini practic nu există, va fi nevoită să cumpere toate aparatajele din Rusia, pentru că vor fi mai ieftine din cauza taxelor ridicate pentru cele din UE. Pentru întreprinderile noastre asta va însemna limitarea accesului la tehnologii noi și moderne.

Anexa 3

INFORMAȚIE DESPRE REGULILE DE BENEFICIERE DE REGIMUL DE CĂLĂTORIE FĂRĂ VIZE

 • Anularea vizelor va permite libera circulaţie în: 22 de țări UE - Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Luxembourg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia; 4 țări UE carenu sunt membre Schengen - România, Bulgaria, Croația, Cipru; 3 state non-UE - Norvegia, Islanda, Elveția, Liechtenstein.Marea Britanie și Irlanda nu au aderat la Acordul Schengen.
 • Este vorba de călătorii pe termen scurt, de până la 90 de zile pe parcursul a şase luni, fără dreptul de muncă, studii, reîntregirea familiei şi alte beneficii.
 • Călătoria fără viză se va face doar în baza paşaportului biometric (valabil).Autorităţile de frontieră pot solicita documentece justifică condiţiile de şedere (de exemplu, rezervare de hotel, bilet tur-retur, asigurarea medicală).
 • Din 1 ianuarie 2011 Republica Moldova eliberează doar paşapoarte biometrice, care pot fi perfectate şi la ambasadele/consulatele țării noastre de pestehotare.Cetăţenii care nu dorescsă aibă paşaport biometric vor trebui să obţină viză.
 • Cetăţenii care nu respectă regulile de intrare şi de şedere pe teritoriul statelor Schengen pot fi amendați sau chiar deportați forţat (acţiune care întotdeauna este asociată cu o interdicţie de intrare de unu-cinci ani).

Pentru mai multe informații, pot fi consultate:

       1.    Publicațiile editate de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

        2.    Pagina oficială a Guvernului cu privire la integrarea europeană – www.gov.md/europa