Istoric

     Tehnicumul de Construcţii din Hînceşti a fost fondat conform Hotărîrii Sovietului de Miniştri al RSSM; nr.499 din 6 decembrie 1965 prin ordinul Ministerului Construcţiilor Săteşti al RSSM nr.101 din 25 mai 1966. Conform dispoziţiei Guvernului R. Moldova nr. 321 din 28 iunie 1991 "Despre reorganizarea unor instituţii de învăţămînt medii speciale" prin ordinul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei al R.M. a fost reorganizat în Colegiul de Construcţii din Hînceşti (instituţie de invaăţămînt superior de scurtă durată).

     Prin legea organică nr.237 - XV din 13 iunie 2003 s-au efectuat modificări şi completări la Legea Învăţămîntului privind reorganizarea învăţămîntului superior de scurtă durată în învăţămînt mediu de specialitate. Ca urmare Guvernul R.M. a aprobat Hotărîrea nr.1551 din 23 decembrie 2003 "Cu privire la reorganizarea instituţiilor de învăţămînt superior de scurtă durată (colegiu) în instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate (colegiu).

 

La moment, instituţia pregăteşte specialişti în următoarele domenii:

  • CCIA (Construţii Civile, Industriale şi Agricole)
  • ACGV (Alimentări cu Căldură şi Gaze, Ventilaţie)
  • COT (Cadastru şi Organizarea Teritoriului)
  • EI (Evaluarea imobilului)