File din istorie

Scurt istoric

     Colegiul de Construcţii din Hînceşti este situat în partea de vest a oraşului Hîncești , în imediata apropiere a muzeului de istorie şi studiere a ţinutului ”Manuc Bei”. Instituţia este amplasată pe teritoriul fostului conac Manuc Bei, printr-o extindere ulterioară pe o suprafaţă de 5,4 h. Patrimoniul imobiliar este constituit din 2 bloc de studii, 3-cămine , 1- bloc pentru ateliere: lemnărie, sudare și lăcătușerie, tencuială și zidărie.  Colegiul de Construcții din Hîncești a fost înfiinţat  în baza Școlii de mecaizatori înființată în 1949, care pregătea mecanizatori în domeniul agriculturii. Din 1953 se reprofilează în Tehnicum de mecanizare  cu specialitățile tehnicieni în agricultură, în anul 1961 paralel se deschid 2 grupe  la specialitatea Construcții Industriale și Civile. Din  luna mai 1966 a fost reprofilat în Tehnicum de Construcţii,cu specialități în domeniul Construcții Industriale și Civile,  iar din 1985  și specialitatea în domeniul construcției  drumurilor. Din din 1991 reorganizat în Colegiul de Construcţii. Blocul principal de studii a fost dat în exploatare în anul 1989,proiectat de biroul de construcții din Stavropol, având o capacitate de 720 locuri. În perioada 1966-1990 Colegiul a fost în subordonarea Ministerului de Construcții Rurale al URSS.

Începând cu anii 1990 instituţia parcurge o perioadă de transformări, diversificându-şi profilurile, astfel apar noi profiluri ca:

- Cadastru și Organizarea Teritorilului;

- Contabilitate;

- Tehnologia Prelucrării Lemnului

In anul 2000 instituţia a fost acreditată.

Oferta  educaţională de formare iniţială în învăţământul profesional postsecundar (nivelul IV), şi atribuirea funcţiilor de asigurare didactică, curriculară şi metodologică a învățământului profesional tehnic la programele de formare profesională care au fost acreditate după cum urmează:

- Construcția și Exploatearea Clădirilor și Edificiilor acreditat prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educației Tineretului și Sportului  nr.782 din 22.12 2005

- Sisteme de Alimentare cu Căldură și Gaze, Ventilare acreditat prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educației Tineretului  nr.322 din 27.03 2008

- Evaluarea Imobilului acreditat prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educației Tineretului și Sportului  nr.782 din 22.12 2005

- Cadastru și  Organizarea Teritoriului acreditat  prin  Hotărârea Colegiului Ministerului Educației Tineretului nr.322 din 27.03 2008

- Contabilitate acreditat  prin  Hotărârea Colegiului Ministerului Educației Tineretului și Sportului nr.782 din 22.12 2005

Colegiul de Construcții din Hîncești oferă servicii educaționale conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru pregătirea cadrelor la următoarele specialităţi şi calificări:

 

                

 

                  Caracteristica programelor de formare profesională ale instituției de învățământ

Tabelul 1